Usługi

Opis produktu

RODO (GDPR)

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

To unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zmiany, jakie po 25 maja 2018 roku muszą wprowadzić podmioty przetwarzające dane osobowe w krajach członkowskich, są poważne. Na horyzoncie wprowadzanych zmian widać widmo kar liczonych w milionach PLN.

Podstawowe informacje o RODO

RODO (dyrektywa 95/46/WE) obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Przepisy wejdą w życie od 25.05.2018 roku. Nowe przepisy dotyczące danych osobowych są oparte na 5 głównych filarach:

 • legalność przetwarzania danych,
 • świadomość osób przetwarzających dane osobowe,
 • zabezpieczeniach technicznych i organizacyjnych,
 • obowiązku notyfikacyjnego do regulatora (incydenty, wyznaczenie inspektora ochrony danych),
 • obowiązku informacyjnego i prawa przysługującego osobom, których dane są przetwarzane.
Projekt wdrożenia RODO powinniśmy traktować jako szansę – na optymalizację procesów – na pozbycie się zbędnych zasobów – na ograniczanie ryzyk.

Jak pomagamy we wdrożeniu RODO:

 • przeprowadzamy audyt zgodności z RODO,
 • inwentaryzujemy procesy przetwarzania danych oraz sporządzamy analizy ryzyka,
 • audytujemy i wskazujemy na luki w środowisku teleinformatycznym,
 • sprawdzamy i analizujemy istniejące polityki i procedury,
 • wdrażamy aplikację biznesową inspektor365.pl,
 • szkolimy pracowników z zasad i postępowań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych,
 • wykonujemy audyt zamknięcia.
Zostaw swoje dane,
a skontaktujemy się z Tobą
w przeciągu 24h!
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Komentarz