Oprogramowanie dla administracji

Opis produktu

System dla gmin

PUMA – specjalistyczny system obsługi jednostek samorządu terytorialnego

System PUMA wspomaga działalność urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Zawiera pakiety modułów, stanowiących logicznie wyodrębnione części, ale wzajemnie ze sobą zintegrowanych poprzez wymianę i udostępnianie danych. System gwarantuje respektowanie wymagań określonych przepisami prawa, w szczególności ustaw: o rachunkowości i o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.

Praca na systemie przynosi korzyści:

  • szybką i wygodną wymianę informacji między urzędem, a jego jednostkami podległymi,
  • możliwość przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, pracującymi na różnych modułach pakietu w tym samym czasie,
  • znaczne ograniczenie czasu obsługi postępowań urzędowych,
  • wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych przez różne komórki organizacyjne urzędu, a także ewentualnej możliwości popełnienia błędów, związanych z ręcznym wprowadzaniem danych,
  • zapewnienie praktycznej realizacji koncepcji e-Urzędu poprzez integrację z systemami obiegu dokumentów oraz z internetowymi systemami obsługi obywatela,
  • objęcie opieką autorską, która zapewnia stały rozwój oprogramowania i dostosowanie go do potrzeb odbiorcy oraz zmian przepisów prawnych,
  • możliwość pracy zarówno w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej.

W systemie wyróżniamy aż 31 modułów, które są logicznie wyodrębnionymi części, ale wzajemnie ze sobą są zintegrowane poprzez wymianę i udostępnianie danych.

Zostaw swoje dane,
a skontaktujemy się z Tobą
w przeciągu 24h!
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Komentarz