Oprogramowanie dla administracji

Opis produktu

System dla szkół

Zintegrowany System Oświatowy ZSO

Portal daje możliwość uzyskania informacji o stanie edukacji w całej gminie lub powiecie. W jednym miejscu zgromadzone są m.in.: dane statystyczne o edukacji, uczniach i nauczycielach. Aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, różnego rodzaju raporty obejmujące niemal wszystkie aspekty działania jednostek edukacyjnych.Portal podzielony jest na dwie części: publiczną – dostępną dla wszystkich oraz część niepubliczną, wymagającą uwierzytelnienia poprzez podanie loginu i hasła.

Moduły/Funkcje – zinformatyzowane obszary działalności jednostek oświatowych

Portal informacji prawnej - Portal zawiera ujednolicone teksty aktów prawnych publikowanych w Monitorze Polskim i Dziennikach Ustaw, a także obowiązujące akty prawne (w tym zarządzenia, decyzje i okólniki) publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Edukacji Narodowej, Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów – z zakresu oświaty.

Dziennik elektroniczny - Aplikacja służyć do wspomagania obsługi procesu rekrutacji kandydatów do wszystkich rodzajów szkół i przedszkoli jak również wspomaga gminę oraz jednostki uczestniczące w naborze w obszarze wymiany informacji o kandydatach.

Portal informacji oświatowej - Portal daje możliwość uzyskania informacji o stanie edukacji w całej gminie lub powiecie. W jednym miejscu zgromadzone są m.in.: dane statystyczne o edukacji, uczniach i nauczycielach.

Multikatalog biblioteczny - Multikatalog biblioteczny to moduł, który pozwala na integracje w jedną całość katalogów bibliotek w całej gminie.

Platforma edukacyjna - Platforma stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła może efektywnie wspierać naukę i nauczanie.

Portal spełnia funkcjonalnie rolę informacyjną, komunikacyjną oraz integrującą poprzez posiadanie następujących funkcji:

  • możliwość prostego dotarcia do wszystkich modułów wchodzących w skład systemu oświatowego,
  • rejestr placówek oświatowych – zawiera spis informacji o wszystkich jednostkach oświatowych podległych gminie, który będzie publicznie udostępniany,
  • kreator treści internetowych – pozwala na tworzenie/redagowanie treści na stronach internetowych serwisu przez osoby nie posiadające specjalistycznego przygotowania w zakresie tworzenia witryn internetowych (nie wymaga znajomości języka HTML),
  • system zarządzania uprawnieniami – umożliwia definiowanie użytkowników systemu i nadawanie im odpowiednich uprawnień do poszczególnych części serwisu i aplikacji,
  • pozwala na kontrolę procesu zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu do poszczególnych części serwisu oraz specjalistycznych aplikacji, komunikator oświatowy – umożliwia przekazywanie informacji i komunikatów między organem prowadzącym a pracownikami oświaty, wspiera nadzór nad realizacją zadań oświatowych; daje możliwość administrowania nim wraz z odczytywaniem komunikatów.

Dziennik lekcyjny w chmurze

Jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Oświaty jest dziennik elektroniczny. Jedną z głównych cech wdrażanego dziennika jest prostota jego obsługi. Oferowany e-dziennik jest bardzo prostym systemem, który możne być obsłużony nawet przez tzw. „laika komputerowego”.

  • e-dziennik jest dostępny z każdego miejsca na świcie
  • umożliwia zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną
Zostaw swoje dane,
a skontaktujemy się z Tobą
w przeciągu 24h!
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Komentarz